Čenkov

Čenkov je rozložen v hlubokém a úzkém průlomu Litavky pohořím Brdy, které má v těchto místech ráz hornatiny a tradičně patří k oblíbeným místům trampů. Na tradici místního železářství (hutě a hamry) navázaly současné strojírenské podniky. Na západě probíhá po okraji obce hranice CHKO Brdy.

Největším lákadlem divoký skalnatý hřeben Slonovce, který je v těsné blízkosti nepřístupné oblasti Posádkového cvičiště Jince s dopadovou plochou Brda. Dostanete se sem po Zelené turistické značce. Z Čenkova vede po obvodu CHKO ještě červená TZT do Dominikálních Pasek, Sádku, Drahlína a Obecnice. Na východě se nad obcí zvedají příkré svahy hor Písek (691m), Starý vrch (620m) a Špic (587m), které náleží do části pohoří Brdy, kde nebyla vyhlášena CHKO (od r.2009 je zde však Přírodní park Hřebeny, který se táhne až ke Zbraslavi). V této části Brd je poměrně hustá síť turistického značení, chybí tu však vyznačené cyklotrasy. Jediná značená (č.302) zde probíhá po velmi frekventované komunikaci II/118 (Příbram – Jince – Zdice).Výlety z tohoto místa

[latest-selected-content limit=”10″ display=”title” image=”gazette-single-thumbnail” url=”yes” elements=”3″ tag=”vychodisko_cenkov” orderby=”dateD”]